KOGOBERNANTZA SISTEMA

Pirinioetako Planak kogobernantza-sistema bat antolatzen du, planaren garapenean eta ezarpenean lan egingo duten erakunde, entitate eta elkarte guztiei lekua emateko.

Lurraldeko taldea

Osatu da Lurraldeko taldea, sistemaren oinarrian dagoen lan tresna da eta 4 petsonek osatzen dute, bertan eta herritarrekin harreman zuzena izango dutenak. Egoitzak Pirinioetako bi bulegotan daude, Ariben eta Burgin, eta Nafarroako Gobernuko Proiektu Estrategikoen Zuzendaritza Nagusiak, Cederna Garalurrek eta Lursareak (Nasuvinsa) elkarrekin koordinatzen dituzte.

Lurraldeko Taldeak eginkizun hauek ditu:

 • Batzorde sektorialetan eta Herritarren Foroetan modu aktiboan parte hartzea, deialdiak eginez, aktak idatziz, dinamizatuz eta proposamenak bilduz.
 • Eskaerak eta beharrak biltzea eta koordinazio-gunera eta batzorde sektorialetara eramatea.
 • Eskariak aztertzeko txostenak idaztea, eta txosten horiek batzorde sektorialei ematea.
 • Ekintzen gauzatze-egoerari buruzko dokumentuak idaztea, hilero, sei hilean behin eta urtero, koordinazio-taldearentzat.
 • Pirinioetako Planean jasotako eta onartutako ekintzak eta zereginak gauzatzea.
 • Lurraldean lan egiten duten gainerako eragileekin koordinatzea (ETGEak, ikastetxeak, gizarte-zerbitzuak, etab.), beren zereginak betetzeko, baliabideak optimizatzeko helburuarekin.
 • Funtsezko sektoreak dinamizatzea, tartean dauden eragileak identifikatzea, lantaldeak sortzea, haien eskarietan jardutea eta Nafarroako Gobernuaren politika interesgarriei buruzko informazioa ematea.
 • Laguntzei eta diru-laguntzei buruzko informazioa modu errazean zabaltzea, informazioa biztanleriaren espektro zabalago bati helarazteko.
 • Inguruko biztanleei laguntza teknikoa ematea, bestelako laguntzak eskatzeko orduan.
 • Tokiko eta erkidegoko erakundeetan sortutako ekintzak eta proiektuak dinamizatzea.

 

Proiektuak eta ekimenak lau batzorde sektorialetan lantzen dira:

Pirinioetako Mahaia

Lurraldeko taldeak mahai sektorialen ekintza-proposamenak jaso eta Pirinioetako Mahaiari helarazi dizkio. Pirinioetako Mahaia toki-erakundeetako ordezkariek osatzen dute, eta antolaketa-eskemaren barruan, inguruko gizarte-erakundeentzako eta herritarrentzako lekua dago. Aezkoa, Erronkari, Artzibar, Erroibar eta Zaraitzuko ibar bakoitzeko bi ordezkarik eta Auritz, Orreaga, Orotz-Betelu, Luzaide eta Nabaskozeko udaletako ordezkari banak osatzen dute. Eginkizun hauek ditu

 • Toki-erakundeen ordezkaritza publikoa.
 • Lurraldea dinamizatzea eta Batzorde sektorialetako ekintzak lehenetsi.
 • Hauek onartzea: Urteko Plana, Aurreko Urteko Memoria, Urteko Aurrekontua.

Pirinioetako Batzarra

Pirinioetako Mahaia baino goragoko maila batean Pirinioetako Batzarra dago, sistematik ondorioztatzen den guztia ikuskatzeko eta baliozkotzeko eginkizunekin. Pirinioetako Batzarra osatuta dago Pirinioetako Mahaiaren, parlamentu-taldeen, Nafarroako Gobernuaren eta Cederna Garalur Elkartearen ordezkarien bidez. Batzarraren idazkaritza Lursarea, Nafarroako Jasangarritasun Agentziak (Nasuvinsa) egiten du.

Koordinazioa

Sistema honen lan guztia Nafarroako Gobernuko Proiektu Estrategikoen Zuzendaritza Nagusiak, Lursarea-Nafarroako Jasangarritasun Agentziak (Nasuvinsa) eta Cederna-Garalur Elkarteak bultzatu eta koordinatzen dute.

 

Proiektu Estrategikoen
Zuzendaritza Nagusia

Nafarroako Gobernuaren Lurralde Antolamendu, Etxebizitza, Paisaia eta Proiektu Estrategikoen Departamentuaren barruan dago, eta haren helburua da lurraldea egituratzen duten, aurrerapena ematen duten, erreferente gisa kokatzen duten eta baliabideen kudeaketa iraunkorra planteatzen duten proiektu estrategikoak sustatzea, laguntzea eta horien jarraipena egitea, zeharka eta beste sail eta erakunde batzuekin koordinatuta.


Lursarea

Nasuvinsa sozietate publikoari atxikitako unitate teknikoa da eta helburu hauek ditu: Nafarroako lurralde osoan garapen jasangarri eta parte-hartzailea bultzatzea, enplegua sortzea, hiri- eta landa-harremanak, lurralde-kohesioa eta -oreka, tokiko baliabideen balioa nabarmentzea, lurralde-dinamizazioa, sareekiko partaidetza eta harremana, administrazioen arteko koordinazioa eta lurraldearen sustapena.

Cederna-Garalur
elkartea

Tokiko Ekintza Taldea da eta Nafarroako Mendialdeko garapen sozioekonomikoa bultzatzea du helburu, pertsonen bizi-kalitatea nabarmen hobetuko duten tokiko eta eskualdeko politikak eta ekintzak bultzatuz, eta zerbitzu publiko eta pribatuen sarea sendotuz, herritarrak landa-ingurunera erakartzeko eta haiei eusteko.

Kogobernantza-sistemak lurraldetik sortutako proposamenak izapidetzeko prozesu landua du. Prozesu horretan, proiektuetan inplikatutako alderdi guztiek (toki-erakundeak, elkarteak, erakundeak, organismoak eta abar) ere parte hartzen dute erabakiak hartzen.

Nafarroako Gobernua Cederna Garalur Lursarea Mesa del Pirineo